برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت:2:04:05عصر
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری از تاریخ 1398/06/03 لغایت 1398/6/8 به مدت 6 روز در هر دو سالن نمایشگاه بین المللی ایلام برگزار گردید


برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گل، گیاه و گیاهان دارویی و همزمان اولین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا، صنایع دستی و گردشگری
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها